Legfrissebb híreink:


Szentmisék:
Donner
Hétfő - Szombat 17.00
Vasárnap 8.30 (misefelvétel) és 17.00

Szenna
Vasárnap 11.00

Kaposszerdahely
Vasárnap 12.00

Szentmise közvetítés:
Somogy TV, City Kábel - vasárnap 16.30
Kapos TV - vasárnap 17.00
Ismétlés: Somogy TV - hétfő 17.30

Legfrissebb hirdetéseink:

2018. október 21. - Évközi 29. vasárnap
,,…az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mk 10,45)

1. Most vasárnapi perselygyűjtésünket a missziók javára küldjük el.
2. Most vasárnap (okt. 21.) délután 4 órakor a fogadóembereknek, és azoknak, akik szívesen jelentkeznének erre a szolgálatra műhelybeszélgetés lesz a templomban (Donner).
3. A donneri templomban hétfőn (okt. 22.) reggel 7 órakor tartunk szentmisét. Aznap este nem lesz mise!
4. Szerdán (okt. 24.) délután 5 órakor a Püspöki Székház nagytermében Gárdonyi Máté, Siófok-Kiliti plébánosa, egyháztörténész lesz a vendég. Előadásának címe: Egyházmegyei zsinatok a történelemben.
5. Szerdán (okt. 24.) 18:15-kor a Püspöki Székház nagytermében Varga László püspök atya és Nyéky Kálmán atya egy amerikai plébánia megújulásáról szóló könyvet mutat be, melynek címe: Újraépítve. A könyvben leírtak a plébániák megújulását fogják szolgálni egyházmegyénk területén.
6. Csütörtökön (okt. 25.) este 6 órakor a Püspöki Székház nagytermében – a „Nevelés az élet szolgálata” előadássorozat keretében – ismét dr. Pécsi Rita ad elő, A leépítő kritika címmel.
7. Pénteken, október 26-án egész napos szentségimádás lesz a donneri templomban. Kérjük, vállaljanak a testvérek is 1-1 órát. Meglátják, megéri! Feliratkozás a sekrestyében.
8. Október a Szűzanya hónapja, ezért minden nap, az esti szentmise előtt fél órával, fél 5-kor rózsafüzért imádkozunk.
9. Most vasárnap (okt. 21.) a kaposvári Szent Kereszt templomból közvetítjük az elsőáldozást. A Kapos TV-n 17:00-kor, a Somogy TV-n 16:30-kor lesz az adás. Ismétlés hétfőn 17:30-kor lesz a Somogy TV-n. Youtube: somogyimise Misefelvétel rendszerint a vasárnap reggeli szentmiséken van!
10. A következő hétre a
11. Riska DVD első filmjét ajánljuk, a tanítványok vetélkedéséről. A héten ünnepeljük Kapisztrán Szent Jánost, akinek életéről a
12. DVD első filmje szól. A filmek megtekinthetőek online is, a http://video.riskababfilm.hu oldalon, a Bronz/Ezüst/Arany csomagok valamelyikével.

Gondolatok az evangéliumról, Bandi bácsitól (Gyökössy Endre)

Amikor Jézus tettekre biztat minket, gyakran azt hisszük, hogy elegendő a szó is. Egy asszony a kislányával a templom közelében lakott, és többször is hívtuk a kicsit gyermek-igeliturgiára. Édesanyja szerette volna, hogy menjen, vasárnap reggelenként el is küldte a templomba. Ő maga meg mosogatott, tett-vett a konyhában. A kislány csak nem indult, úgyhogy sürgette. A gyerek végül valahogy mindig otthon maradt. Az anyuka egyszer meghallotta, hogy a kislány így szól a hajasbabájához: „Mancikám, eredj már a templomba, indulj, látod, nekem mosogatni kell, nem mehetek!” A következő vasárnap szépen megfogta kislánya kezét és együtt elmentek a templomba…

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 10, 35-45)

Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: ,,Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: ,,Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: ,,Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: ,,Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: ,,Meg tudjuk tenni!” Jézus így folytatta: ,,A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.” Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: ,,Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Szentmise közvetítés Kaposvárról

Tartalom átvétel