Legfrissebb híreink:


Szentmisék:
Donner
Hétfő - Szombat 17.00
Vasárnap 8.30 (misefelvétel) és 17.00

Szenna
Vasárnap 11.00

Kaposszerdahely
Vasárnap 12.00

Szentmise közvetítés:
Somogy TV, City Kábel - vasárnap 16.30
Kapos TV - vasárnap 17.00
Ismétlés: Somogy TV - hétfő 17.30

Legfrissebb hirdetéseink:

Hirdetések - 2018. június 17.
 
Évközi 11. vasárnap
„Isten országa olyan, mint a mustármag … elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz.” (Mk 4,30-32)

1. Dr. Péteri Pál atya temetésére június 20-án reggel fél 9-kor indulunk a donneri templomtól. A temetés szentmisével kezdődik, 11 órakor, a Pécsi Köztemető kápolnájában.
2. Dr. Péteri Pál atyáért Kaposváron június 20-án, szerdán 17:00-kor Varga László püspök atya mutat be szentmisét a donneri templomban.
3. Június 24-én, vasárnap 08:30-kor a Szent Kereszt templomban ugyancsak érte ajánljuk a Szentmisét.
4. Dr. Székely János püspök atyát 1 éve nevezték ki a Szombathelyi Egyházmegye püspökévé. Isten éltesse!
5. Most vasárnap (jún. 17.) a délután 5 órai mise után rövid dicsőítésre marasztaljuk a testvéreket.
6. Szerdán (jún. 20.) az áldoztatókat műhelybeszélgetésre várjuk a donneri plébániára, este 6 órára.
7. Csütörtökön (jún. 21.), este fél 7-re az Adorációs Iskola utolsó alkalmára (a Püspökségre) várjuk mindazokat, akik szeretnének megpihenni Jézus-nál.
8. Szombaton (jún. 23.), 10:30-kor a Székesegyházban diakónus és papszentelés lesz. Varga László megyéspüspök Fodor Bélát és Kisiván Csabát pappá szenteli, Vida Zoltánt és Tölgyesi Dávidot pedig diakónussá.
9. Kérjük, akik szeretnének előfizetni valamelyik újságra a 2. félévben, töltsék ki a megrendelőlapot és az előfizetési díjjal együtt június 24-ig adják le!
10. A sekrestyében, illetve Steinbacherné Erzsi néninél várjuk azok jelentkezését, akik gyümölcsöt vagy süteményt tudnak felajánlani a Riska táborokra. Kérjük azok jelzését is, akik szállást tudnak biztosítani a segítőknek. Minden természetbeni és anyagi támogatást köszönünk!
11. Július 20. és 22. között a felnőtteket és a gyerekeket közös családi hétvégére várjuk Szennába, a Riska tábor helyszínére. Jelentkezés: riskatabor.hu
12. 2018. augusztus 23 - 26. között tartják Kaposszentbenedeken a „Ne sírj, ne bánkódj” című lelkigyakorlatot magzatvesztők részére. Ez egy speciális gyászfeldolgozó lelkigyakorlat, kifejezetten spontán vetélés, vagy halvaszületés miatti sebek gyógyítására. A kurzus várható költsége: 13000.- Ft/fő, ami tartalmazza a szállást, teljes ellátást és a technikai költségeket.Ha valakinek gondot okoz az összeg kifizetése, az is jelentkezzen! Jelentkezés: evangelizacio.kaposvar@katolikus.hu email címen, aug. 15-ig.
13. Most vasárnap (jún. 17.) a kaposvári Szent Kereszt templomból közvetítjük a szentmisét. A Kapos TV-n 17:00-kor, a Somogy TV-n 16:30-kor lesz az adás. Ismétlés hétfőn 17:30-kor a Somogy TV-n.
Youtube: somogyimise Misefelvétel rendszerint a vasárnap reggeli szentmiséken van!

Gondolatok az evangéliumról, Bandi bácsitól (Gyökössy Endre) Jézus, aki ekkor harminchárom éves fiatalember, elkezdi hirdetni Isten országa evangéliumát. Csatlakozik hozzá tizenkét ember. Na-gyon egyszerű emberek, halászok, vámszedők, kézművesek. Egy 2018-as felmérés szerint Földünkön a népesség egyharmada, 2,5 milliárd ember keresztény! Becsapós lehet számunkra, ha mindig csak azt az ágát látjuk a mustármagból növekedett nagy fának, amin mi icipici kis rügyecskék vagyunk. Néha az is előfordul, hogy ezen az óriási, terebélyes fán egy-egy ág hirtelen kiszárad. Előfordul az is, hogy látszólag kiszáradt, nincs rajta egy rügy sem, alszik. Halott-e az a fa? Ha a Jelenések könyvének üzeneteit és gyülekezeteit néz-zük, akkor meg kell állapítanunk, hogy a kis-ázsiai gyülekezetekből nem sok maradt. Ez a faág letört. Viszont vannak fiatal egyházak Afrikában, Ázsiában, és olyan friss levegőt hoznak a keresztény-ségbe, hogy ha valakinek kezébe kerül egy onnan érkező újság, szinte irigyli azt a friss hajtást, ami ebből az ősi törzsökből kinőtt! A kereszténység, ez az óriási mustárfa mindaddig új hajtásokat fog hozni, amíg az Atya akarja, hiszen a gyökere él, s az maga Jézus Krisztus!

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: ,,Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szök-ken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.” Majd folytatta: ,,Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példa-beszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azon-ban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.” Sok ha-sonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megér-teni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egye-dül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.

Szentmise közvetítés Kaposvárról

Tartalom átvétel